nichts01_spiel_kevin_osenau_schloss_freudenberg_werkstatt_13_sinne
nichts02_spiel_kevin_osenau_schloss_freudenberg_werkstatt_13_sinne
nichts04_spiel_kevin_osenau_schloss_freudenberg_werkstatt_13_sinne

Nichts

2017

Temporäre Installation, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne

 

AUFTRAGGEBER/KONTEXT

Summer Games Limburg

Schloss Freudenberg, Gesellschaft Natur & Kunst e.V.

Team

Ensemble Freudenberg:

Selma Adan, Suzane Brants Brabant, Lothar Backes, Max Johannson, Kevin Emanuel Osenau, Michel Ritter, Matthias Schenk, Robert Zunhammer